Posted by admin | Możliwość komentowania Metody wykonywania wyceny przedsiębiorstw została wyłączona

Metody przeprowadzania wyceny przedsiębiorstw
Dobrze przeprowadzona utrata wartości aktywów jest niezwykle istotna, jeżeli chce się ją później zastosować chociażby przy zbyciu. Z takich też powodów w pierwszej kolejności trzeba wybrać jak najlepszych profesjonalistów, którzy zajmą się tą sprawą, z doświadczeniem i praktyką przy prowadzeniu takich prac. Każdy bowiem szczegół, taki jak na przykład utrata wartości aktywów może mieć ogromny wpływ, co później w dużym stopniu zaważyć może na końcowej kwocie. Dużo zależeć też będzie od przyjętej metody, obecnie najbardziej popularne są trzy z nich. Porównawcza metoda opiera na tym, że wartość danej firmy szacować się będzie porównując inne podmioty funkcjonujące w tej samej branży. W przypadku metody majątkowej dodaje aktywa firmy, a później zmniejsza otrzymaną kwotę o pasywa. Stosowaną dość często przez finansistów jest również dochodowa metoda, z kolei przy niej podstawą są planowane wpływy przedsiębiorstwa, zmniejszone o wydatki związane z prowadzenie działalności.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.